Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Video Streams

Kay yn trafod Etholiadau Ewrop 2014

http://youtu.be/eD9bwURAnbw100%

Kay yn Trafod sut mae Llywodraeth Cymru'n Ariannu Addysg

http://youtu.be/1pGFxPads54

 

Dr Kay Swinburne ASE, Darllediad y Blaid Geidwadol Gymreig

http://www.youtube.com/watch?v=IRK7zvHlmGY&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=WdwFO6R8W5c&feature=youtu.be

Cytundeb Draws-ffiniol ar Ddeilliadau

<iframe src="http://player.vimeo.com/video/70583119" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>

Cytundeb Draws-ffiniol ar Ddeilliadau

<iframe src="http://player.vimeo.com/video/70583119" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>

Cronfeydd Strwythurol yr UE a Chymru

http://www.youtube.com/watch?v=Q8HVDdJJDq8


www.youtube.com/watch

Kay yn trafod a ydy'r UE yn gwneud digon i ymladd yn erbyn y rheini sy'n osgoi talu trethi ac hafanu treth

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=3b488929-5912-424e-8bc3-a1c700b10d61 

Kay yn trafod Cyprus a'r Argyfwng yn y Parth Ewro BBC Radio Wales Sunday Supplement

http://www.bbc.co.uk/programmes/b01rmp3h 

Argyfwng y Parth Ewro amheuon mawr a chwestiynau'n parhau

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=e1104464-9a17-441f-916c-a11d0131221b

Kay yn trafod deddfwriaeth ariannol gyfoes yr UE yn Fforwm Cyfnewid Mondo Visione

http://www.youtube.com/watch?v=FiLIgUgjx_k&feature=youtu.be
 
http://www.youtube.com/watch?v=EisPN9hze6o&feature=youtu.be
 

Kay yn trafod cyflwyno cwotau i helpu menywod i gyrraedd yr ystafell bwrdd

http://blogs.wsj.com/source/2012/11/27/will-quotas-help-women-into-the-boardroom/

Kay yn trafod diwygio cyllideb yr UE

http://www.youtube.com/watch?v=IKSt6X6NT30&feature=plcp

Kay yn siarad yn EuropaBio Most Innovative European Biotech SME Award 2012 15/10/12

http://www.euractiv.com/

Kay yn trafod Llundain, LIBOR, EMIR, Dodd-Frank a dyfodol y Parth Ewro gyda Will Rhode ar TABB i roi braslun o statws diwygio'r rheoleiddiadau yn fyd-eang

http://www.tabbforum.com/videos/interview-with-kay-swinburne

Kay Swinburne ASE ar bwysigrwydd yr undebau credyd mewn rhoi cyngor ariannol a mynediad at fancio, Strasbwrg, 04.07.12 (Cymraeg ar gael dan 'Erthyglau')

http://www.youtube.com/watch?v=Snzz86VDaWg

Kay yn rhybuddio yn erbyn gwanhau hyder buddsoddwyr yn y marchnadoedd, 12/06/12

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=4837b41d-af8f-45dc-954b-a06e01223de2

Kay yn rhoi tystiolaeth ar MiFID yn Nhy'r Arglwyddi, Mai 2012

http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.aspx?meetingId=10875
 

Kay Swinburne ASE yn siarad am yr angen i gael triniaeth gydradd ar gyfer pob gwlad yn y parth ewro a dderbyniodd arian i'w hachub 12/06/12

https://www.youtube.com/watch?v=RwwLPyrS8NQ 

Mae Kay yn siarad am bwysigrwydd Mentrau Bychain a Chanolig mewn ysgogi twf a darparu swyddi yn Ewrop 24/05/12

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=8dd2185b-7d13-4cfa-beea-a05901163943

Kay Swinburne ASE yn siarad ar wrthwynebu cyflwyno Treth ar Drafodion Ariannol yr UE, Strasbwrg, 23/05/12

http://www.youtube.com/watch?v=chqh9gaT6q8

Trafodaeth sesiwn lawn – Mynediad Busnesau Bychain a Chanolig i’r cronfeydd strwythurol a diffiniad Busnesau Bychain a Chanolig, Strasbwrg, 22/05/12

http://www.youtube.com/watch?v=7lOwwnJZMqU

Kay Swinburne ASE - Fe fyddai treth ar drafodion ariannol yn torri hawliau sofran, 26/04/12

http://www.egovmonitor.com/node/49600/print

Araith gan y Dr Kay Swinburne ASE yng Nghynhadledd Cyfathrebiaeth QED ar MiFID

http://www.youtube.com/watch?v=M2Ig6Pt-17M

Cyflwyniad gyda Kay ar MiFID II

http://www.youtube.com/watch?v=UKSXY0fFrBs

Rhaid i Gymru ddefnyddio arian o'r UE yn fwy call, meddai ASE

http://www.europeandyou.com/en/news/948/5/

Cyfarfod gyda Kay am reoleiddio cwotau pysgota

http://www.europeandyou.com/en/news/903/5/.

Araith Sesiwn Lawn ar Lywodraethu Economaidd, 22ain Mehefin, Brwsel

http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?language=en&menusearchfrom=bymep&pageby=unit&idmep=96920&discussionId=0&page=0&category=
0&format=wmv&askedDiscussionNumber=0

Cyfweliad gyda'r Dr Kay Swinburne ASE

.

Kay yn annerch Cynhadledd y Blaid Geidwadol Gymreig yng Nghaerdydd, 2011

Kay yn cael ei holi am effaith bositif cynnal y Ryder Cup yng Nghasnewydd, De Cymru

http://itveuropeandyou.com/EN/
video615region5category16.aspx

Middle East - EU 2020 Recovery Plans - Poverty and Exclusion

Kay Swinburne MEP comments on Michel Barnier's European Parliament hearing

ECR economic and monetary affairs coordinator Kay Swinburne gives her view on EU Commissioner-designate for Competition, Joaquin Almunia

Gwylio Kay ar Dragon’s Eye (Tachwedd 09)

Gwylio Kay Swinburne yn ymgyrchu yn Aberystwyth

© Hawlfraint Kay Swinburne 2013 – Cedwir pob hawl