Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Senedd Ewrop

Sefydliadau Ewrop

Mae pedwar prif sefydliad yn ffurfio’r Undeb Ewropeaidd:
 • Comisiwn Ewrop
 • Cyngor yr Undeb Ewropeaidd
 • Llys Cyfiawnder Ewrop
 • Senedd Ewrop

Comisiwn Ewrop

Dyma yn bennaf oll adran gweithredol yr UE. Mae’n datblygu polisïau ar ystod eang o feysydd gan gynnwys yr amgylchedd, amaethyddiaeth, addysg, hawliau dynol, masnach a diwydiant. Mae e hefyd yn gweithredu polisïau ar ôl iddynt gael eu derbyn gan Senedd Ewrop a’r Cyngor. Am wybodaeth bellach, cliciwch yma, os gwelwch yn dda.

Cyngor yr Undeb Ewropeaidd

Mae Penaethiaid Gwladol a Llywodraethau Aelod-wladwriaethau yr UE yn ffurfio’r Cyngor. Mae’r Cyngor yn deddfu’r cynigion y mae’r Comisiwn yn eu gwneud ac sy’n cael eu newid gan Senedd Ewrop ac mewn gwirionedd yn eu gwneud yn gyfreithiol. Am wybodaeth bellach am y Cyngor Ewropeaidd, cliciwch yma, os gwelwch yn dda.

Llys Cyfiawnder Ewrop

Dyma lys yr UE ac mae’n gyfrifol am ddelio â materion ynglyn â chyfraith yr UE. Mae Llys Cyfiawnder Ewrop yn sicrhau bod y cyfreithiau hynny sy wedi’u derbyn gan y Senedd a’r Cyngor yn cael eu gweithredu ar draws pob Aelod-wladwriaeth yn yr UE. Am wybodaeth bellach ar sut mae Llys Cyfiawnder Ewrop yn gweithio, cliciwch yma, os gwelwch yn dda.

Senedd Ewrop

Mae ASEau yn trafod y cynigion polisi sy’n dwyn yr enw cyfarwyddiadau. Fe wneir y mwyafrif o’r dadansoddiad polisi mewn pwyllgorau. Mae 20 o bwyllgorau ac mae’r ASEau yn datblygu, newid ac yn addasu cynigion deddfwriaethol ac adroddiadau. Mae ASEau yn archwilio cynigion y Comisiwn a’r Cyngor ac fe allan nhw gyflwyno cwestiynau ysgrifenedig ac ar lafar y mae’n rhaid eu hateb. Am wybodaeth bellach am SE, cliciwch yma, os gwelwch yn dda.

Mae Senedd Ewrop yn un o brif sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd. Dyma’r unig gorff sy’n cael ei ethol yn uniongyrchol. Mae’n cynnwys 736 o Aelodau Seneddol Ewropeaidd (ASEau), sy’n ymgasglu mewn grwpiau yn unol â’u bath gwleidyddol. Fe etholir ASEau bob pum mlynedd.

Mae SE yn chwarae rôl dra gweithgar mewn drafftio deddfwriaeth sy’n cael effaith ar fywydau bob dydd ei phobl. Er enghraifft, mae hi wedi drafftio deddfwriaeth ar hawliau defnyddwyr, cyfleoedd cyfartal, trafnidiaeth a rhyddid i weithwyr symud o le i le, cyllid, gwasanaethau a nwyddau yn barod. Mae gan SE bwer cyfartal â’r Cyngor dros gyllid blynyddol yr UE.

Mae aelodau yn eistedd gyda’i gilydd yn ôl eu creodau gwleidyddol yn hytrach na’u cenedligrwydd. Mae Ceidwadwyr, Rhyddfrydwyr, Sosialwyr a’r Gwyrddion i gyd yn eistedd gyda’i gilydd yn ôl eu gwleidyddiaeth. Mae angen o leiaf 25 o Aelodau i ffurfio grwp gwleidyddol ac mae’n rhaid i o leiaf chwarter o’r Aelod-wladwriaethau gael eu cynrychioli yn y grwp hwnnw. Nid yw rhai o’r Aelodau yn perthyn i unrhyw grwp gwleidyddol. Fe gyfeirir at y rhain fel y rhyddion (non-attached).

Mae yn Senedd Ewrop 7 grwp gwleidyddol ac un grwp rhydd ar hyn o bryd. Dyma restr o’r grwpiau gwleidyddol:
 • Grwp Plaid Pobl Ewrop (Democratiaid Cristnogol);
 • Grwp Cynghrair Blaengar Sosialwyr a Democratiaid yn Senedd Ewrop;
 • Grwp Cynghrair Rhyddfrydwyr a Democratiaid i Ewrop;
 • Grwp y Gwyrddion / Cynghrair Rhydd Ewrop;
 • Grwp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop;
 • Grwp Cydffederal y Chwith Ewropeaidd Unedig;
 • Grwp Rhyddid a Democratiaeth Ewrop.

Ymweld â Senedd Ewrop

Mae SE ar agor i’r cyhoedd cyffredinol ymweld â hi. Bydd gwneud hyn yn rhoi’r cyfle i chi weld beth yw hi, yr hyn mae’n ei wneud a sut mae’n gweithio. Fe geith ymwelwyr ymweld â SE mewn grwp neu fel unigolion ym Mrwsel, Strasbourg a Lwcsembwrg. Am wybodaeth bellach, cliciwch ar y ddolen ddilynol, os gwelwch yn dda: Ymweld â Senedd Ewrop.

Os ydych chi am i Dr Swinburne ASE noddi grwp o ymwelwyr, cysylltwch â’i swyddfa yn uniongyrchol, os gwelwch yn dda trwy kay.swinburne@europarl.europa.eu.

Grwp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop


Datganiad PragAm ragor o wybodaeth am weithgareddau Grwp CDE, cliciwch please yma, os gwelwch yn dda.
© Hawlfraint Kay Swinburne 2014 – Cedwir pob hawl