Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Grwp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop

Fe sefydlodd wyth plaid wleidyddol ledled yr Undeb Ewropeaidd Grwp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (ECR) ym mis Mehefin 2009 ac mae e ar hyn o bryd yn bumed o ran maint yn Senedd Ewrop. Mae gwrthwynebu Ewro-ffederaliaeth a’r angen am ddiwygio’r Undeb Ewropeaidd yn sylfaenol, er mwyn ei gwneud yn fwy tryloyw ac yn fwy atebol i anghenion y bobl mae’n eu gwasanaethu, yn amcanion cyffredin i’r grwp hwn.

Er ei bod yn grwp ifanc, mae’r CDE (ECR) eisoes yn rym dylanwadol yn Senedd Ewrop. Mae e wrthi’n hyrwyddo agenda hyblyg, agored, ddi-ffederal. Fe gynrychiolir y CDE ar bob prif bwyllgor Senedd Ewrop, gan gynnwys Cynhadledd y Llywyddion. Mae e hefyd yn dal cadeiryddiaeth pwyllgor Marchnad Fewnol y Senedd. Mae aelodaeth y CDE hefyd yn cynnwys dau o weinidogion cyllid cenedlaethol, tra bo’r wyth plaid CDE arall yn bleidiau Llywodraethol tri o Aelod-wladwriaethau’r UE: Yr Iseldiroedd, Latfia a Gwlad Pwyl, lle mae Cyfraith a Chyfiawnder yn Blaid y Llywydd Pwylaidd. Mae’r CDE eisoes wedi profi ei hun yn anhepgorol wrth ail-ethol Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, José Barroso.

Mae pob un o’r pleidiau ac ASEau a sefydlodd CDE yn credu’n gryf bod sefydlu grwp canol/canol-dde di-ffederalaidd yn hollbwysig i ddemocratiaeth Ewropeaidd. Mae’r CDE yn fodlon gyda’r gwaith sy wedi’i wneud hyd yn hyn, er bod rhagor y gallwn ni wneud gyda’n gilydd i weithio tuag at ddiwygio’r UE i gyd-fynd â blaenoriaethau’r bobl.

Am ragor o wybodaeth am weithgareddau Grwp CDE, cliciwch please yma, os gwelwch yn dda.
© Hawlfraint Kay Swinburne 2013 – Cedwir pob hawl