Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Datganiad Prag

The Prague Declaration Mae Grwp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (ECR) yn credu mewn Ewrop sy’n cynnwys aelod-wladwriaethau a marchnadoedd rhydd. Nid ydynt yn cefnogi hanfod Ewrop ffederal. Mae pob Aelod o Grwp CDE wedi arwyddo i Ddatganiad Egwyddorion Prag:
Egwyddorion Grwp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop Wrth gofio’r angen i ddiwygio’r UE ar sylfaen Ewro-realaeth, Didwylledd, Atebolrwydd a Democratiaeth, mewn modd sy’n parchu sofraniaeth ein cenhedloedd ac sy’n canolbwyntio ar adferiad economaidd a thwf, mewn ysbryd cystadleuol, mae Grwp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop yn rhannu’r egwyddorion canlynol:
  • Menter rydd, masnach a chystadleuaeth deg a rhydd, y rheoleiddiad lleiaf, trethi is a llywodraeth lai yn brif gatalyddion dros ryddid yr unigolyn a ffyniant personol a chenedlaethol.
  • Rhyddid yr unigolyn, rhagor o gyfrifoldeb personol a mwy o atebolrwydd democrataidd.
  • Cyflenwad ynni glân a chynaliadwy gyda phwyslais ar ddiogelwch ynni
  • Pwysigrwydd y teulu fel sylfaen i gymdeithas.
  • Cysegredigrwydd sofran yr aelod-wladwriaeth, gwrthwynebiad i ffederaliaeth yr UE a pharch newydd tuag at rym y llywodraethau datganoledig.
  • Gwerth hollbwysig y berthynas diogelwch drawsatlantig mewn NATO wedi’i adfywio a chefnogaeth i ddemocratiaethau ar draws Ewrop.
  • Mewnfudo wedi’i reoli’n effeithiol a diwedd i gamddefnyddio canllawiau ar gyfer lloches wleidyddol.
  • Gwasanaethau cyhoeddus effeithiol a chyfoes a dealltwriaeth tuag at anghenion cymunedau gwledig a threfol.
  • Diwedd i wastraff a biwrocratiaeth ormodol ac ymrwymiad i dryloywder a gonestrwydd yn sefydliadau’r UE ac yn y modd y mae arian yr UE yn cael ei ddefnyddio.
  • Parch a thriniaeth deg i bob gwlad yn yr UE, hen a newydd, bach a mawr.
Am ragor o wybodaeth am weithgareddau Grwp CDE, cliciwch please yma, os gwelwch yn dda.
© Hawlfraint Kay Swinburne 2013 – Cedwir pob hawl